Para sa Agarang Pagpapalabas
Disyembre 10, 2021
Makipag-ugnay sa:
mediaoffice@energy.ca.gov
(916) 654-4989

2021 Clean Energy Hall of Fame Awards

Pinarangalan ng California Energy Commission ang mga Nagantimpalaan ng Clean Energy Hall of Fame Award para sa Taong 2021

SACRAMENTO – Nakatuon sa paglikha ng isang carbon-free energy na kinabukasan, kinilala ngayon ng California Energy Commission (CEC) ang anim na kampeon na nangunguna sa 2021 Clean Energy Hall of Fame Awards.

Ang Clean Energy Hall of Fame Awards ay isang taunang kaganapan na dinisenyo para parangalan ang pamumuno at namumukod-tanging mga nakamit ng mga taga-California na tumutulong na isulong ang clean energy na mga layunin ng estado. Nilalayon ng awards ang maghikayat at magbigay-inspirasyon sa mga pagkilos upang dalhin ang California sa isang kinabukasan na may 100 porsyentong clean energy pagdating ng 2045. Tulad ng sinabi ng Gobernador ng California na si Gavin Newsom, "Hindi kami kailanman mag-aalinlangan sa pagkamit ng pinaka-ambisyosong layunin ng bansa na clean energy.

Ipinapakitang-halimbawa ng mga nagwagi ang ambisyong ito. Mula sa isang panghabambuhay na lider pagdating sa clean energy, hanggang sa mga araw-araw na kampeon ng clean energy sa lahat ng sulok ng estado, hanggang sa mga kabataang game changer na nagtutulak tungo sa isang kinabukasang walang mga fossil fuel, pinarangalan ang mga binigyan ng award sa isang virtual na seremonyas.

Nakasaad sa ibaba ang mga maiikling buod tungkol sa bawat nagwagi.

Lifetime Achievement Award
Nakatanggap ng Lifetime Achievement Award si Dr. Peter A. Lehman, Founding Director sa Schatz Energy Research Center sa Arcata at professor emeritus sa Humboldt State University. Kinikilala ng award ang indibidwal na may hindi bababa sa 20 taong karanasan sa pagsulong ng clean energy at itinuturing na lider sa kanilang komunidad, at nagkaroon ng makabuluhang positibong impluwensiya sa California at mga komunidad para sa hustisyang pangkapaligiran.

Itinuon ni Lehman ang kanyang buhay sa pagpoprotekta ng kapaligiran at pagsulong ng clean energy. Hindi lang niya binigyang-inspirasyon ang kanyang mga tinuturuan, ngunit kahit sa kanyang pagreretiro, nagsasagawa siya ng trabaho sa pagpaplano ng enerhiya katulong ang mga lokal na tribo at nagsisilbing pangunahing tagapag-imbestiga para sa mga microgrid na proyekto na nagpapahintulot sa mga residente na makahanap ng paraan sa mga blackout (pagkawala ng kuryente) at na nagsisilbi bilang mga modelo para sa mga microgrid na programa ng komunidad.

Mga Kampeon ng Clean Energy
Apat na Kampeon ng Clean Energy ang pinararangalan para sa kanilang kontribusyon sa kinabukasan ng California na may clean energy sa pamamagitan ng kanilang mga agresibong pagkilos, pamumuno, at innovative na mga ideya, habang tumutulong sa pagpapabuti sa mga komunidad sa California sa pamamagitan ng mga mas makatarungang kinalabasan.

Eddie Ahn, Executive Director ng Brightline Defense
Nakabase sa San Francisco, ang Brightline Defense ay isang organisasyon para sa pangkapaligirang hustisya na nag-eempower sa mga komunidad at naglilikha ng mga sustainable na kapaligiran sa pamamagitan ng batas, patakaran, at adbokasiya. Si Ahn, na anak ng mga imigrante, ay ibinuhos ang kanyang edukasyon at karera sa pagtitiyak na hindi mapag-iwanan ang mga populasyong kadalasang nasa laylayan ayon sa kasaysayan. Kinikilala siya para sa pagiging pansuwag ng komunidad, nagpapatunog ng alarm upang ihinto ang mga kawalan ng hustisya na may kinalaman sa kapaligiran at pagiging determindado sa paghahanap ng mga oportunidad para sa mga sambahayan na may mababa at katamtamang kita.

Nicole Capretz, Tagapagtatag at Executive Director ng Climate Action Campaign
Ang misyon ng Climate Action Campaign, na nakabase sa San Diego, ay itigil ang krisis sa klima sa pamamagitan ng epektibong aksyon sa mga patakaran. Si Capretz ang pangunahing may-akda ng Climate Action Plan para sa 100 porsyentong malinis na elektrisidad para sa Lungsod ng San Diego na pinagtibay noong 2015. Ang kanyang gawa ay nakapagdulot sa pagbuo ng mga katulad na patakaran at kasanayan sa California at sa iba pang lugar sa bansa na naging dahilan para maituring siyang "godmother ng patakaran para sa 100 porsyentong clean energy."

Mutual Housing California
Ang organisasyon ay isang developer sa mga county ng Sacramento at Yolo ng abot-kayang pabahay na nagmamay-ari, nagpapatakbo, at sumusuporta sa 19 na komunidad na gumagamit ng electric solar energy. Nagbibigay ang Mutual Housing ng higit 1,000 malinis at sustainable na mga tirahan sa higit 3,000 residente na kinabibilangan ng mga nagtatrabahong pamilya, mga senior, mga magbubukid/magsasaka, at mga taong nagmula sa pagiging homeless. Nauunawaan nila na ang pabahay ay nagpapahintulot ng katatagan at pangalawang pagkakataon kaya ang bukod-tanging pamamaraan ng organisasyon ay nagpapahintulot sa lahat ng residente na mapahusay ang kanilang pangangasiwa, edukasyon, at pagbuo ng kapasidad.

Abigail Solis, Manager ng Sustainable Energy Solutions, Self-Help Enterprises
Ang Self-Help Enterprises ay isang organisasyon na nakabase sa Visalia na nakikipagtulungan sa mga pamilyang mababa ang kita upang magbuo at magpanatili ng mga tahanan at komunidad na mabuti sa kalusugan. Ang ginagawang trabaho ni Solis ay personal dahil lumaki siya sa Central Valley at anak ng migranteng mga manggagawang pang-agrikultura katulad ng higit 55,000 pamilyang natulungan ng Self-Help Enterprises. Pinangungunahan niya ang mga proyektong nagpapahintulot sa mga residente ng maliliit at panlalawigang komunidad na mag-access at magbenepisyo mula sa abot-kayang enerhiya at imprastraktura sa transportasyon na malinis para sa kapaligiran.

Youth Game Changer Award
Ang Youth for Environmental Justice (Youth EJ) ng Communities for a Better Environment na nakabase sa Huntington Park at Richmond ay ang nakatanggap ng Youth Game Changer Award. Kinikilala ng award ang isang indibidwal na 18 taong gulang pababa o isang entidad/organisasyon na nakatuon sa kabataan na tumutulong sa pagsulong sa California tungo sa isang kinabukasang may clean energy sa pamamagitan ng mga makabagong paraan at nakakapagbigay-inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga dalubhasa sa enerhiya, mga negosyante, at mga pinunong magbabago ng kalakaran.

Itinatag ang Youth EJ nang tipunin ng isang grupo ng mga mag-aaral sa high school ang mga magulang at miyembro ng komunidad upang ihinto ang konstruksyon ng isang power plant sa kanilang kapitbahayan sa Southeast Los Angeles. Pinalawig ang organisasyon sa 10 high school na may daan-daang miyembro at alumni at may naaabot na libo-libong mga lider ng kabataan. Pinahihintulutan ng Youth EJ ang mas nakababatang henerasyon na nakatira sa mga komunidad na mababa ang kita upang baguhin ang mga kondisyon sa pamamagitan ng edukasyon, paghuhulma ng mga lider, at mga outreach activity.

Isang Zoom recording ng kaganapan ang ipo-post sa Hall of Fame web page.

Tungkol sa California Energy Commission
Pinangungunahan ng California Energy Commission ang estado sa pagkamit ng isang kinabukasang may 100 porsyentong clean energy. May pitong pangunahing responsibilidad ito: pagbuo ng renewable energy, pagbabago ng transportasyon, pagpapataas ng kahusayan ng enerhiya, pamumuhunan sa innovation sa enerhiya, pagsulong sa patakaran sa enerhiya ng estado, pagsertipika ng mga thermal power plant, at paghahanda para sa mga emerhensyang may kaugnayan sa enerhiya.